Hustimmer

Vi erbjuder hustimmerblock i senvuxen fura med täta årsringar i 6”, 7” och 8” (ca 20 % fuktighetshalt) längder mellan 4 till 10 meter. Längder över 10 meter tas fram och levereras på beställning.

Vi har höga krav på råvaran som skall bli hustimmer. Därför synas timret ut i förväg innan det avverkas.

Råvaran kommer från trakten runt Siljan, därför denna skog är gammal och tätvuxen vilken medför hög kärnandel och täta årsringar.

Sågning av hustimmer: 
Sågningen sker i en ramsåg, vilket är det bästa sättet att såga hustimmerblock på.

Torkning:
Torkning tar ca 3 veckor och virkets fukthalt blir ungefär 20 %. Torkningen sker i vår egen torkanläggning för bästa kontroll och resultat.

Efterkontroll: 
Efter torkning kontrolleras hustimrets kvalitet och ströläggs i olika paketlängder.

Åsar:
Vi tillhandahåller även takåsar i gran, längder 3 till 12 meter.

Vildmarkspanel/Okantadpanel:
Den så kallade vildmarkpanelen/okantade-panelen har blivit populär produkt. Den används som in- och utvändig panel samt till innertak.

En vildmarkspanel är en okantad bräda, i tjockleken ca 25 mm eller ca 32 mm.

Panelen finns som hyvlad eller ohyvlad och har trädets naturliga avsmalning och ojämnheter i sidorna.

Råmaterial
Råmaterialet till hustimmer är främst fura och till åsar av gran. Urvalet sker noggrant. Endast senvuxna träd används i processen, vilket gör timret stabilt och hållfast tack vare de täta årsringarna. Det är en konst att välja rätt timmer, och det är det vi tillsammans med våra samarbetspartners experter på. Vi följer timret under alla de steg som behövs från träd till hus. En viktig del av processen är torkningen. Allt vårt timmer torkas i vår egen torkanläggning långsamt för bästa kvalitet och har rätt fukthalt när det slutligen når våra kunder.