Tjänster

Vi är ett komplett byggföretag som erbjuder genomtänkta, enkla och kostnadseffektiva bygglösningar, ställer höga krav på kvalitet och verkar för ett hållbart byggande.

Med en kombination av yrkesskicklighet och kunskap kan VikaVimo ta fram lösningar och fungera som en trygg samarbetspartner som bidrar kontinuerligt till kundernas lönsamhet.

Kvalitet och kompetens säkerställs genom huvudsakligt arbete med egen personal/yrkesarbetare. Hos oss ska kunden kunna hitta alla tjänster samlade under ett och samma tak där vi kan erbjuda ett helhetskoncept från idé till färdig produkt.