Avloppssystem

Vi är FANN Auktoriserad entreprenör.

Det är ditt behov och hushållets storlek som styr valet av ditt system. FANN har en skräddarsydd lösning för varje enskilt behov

Låt oss guida dig genom hela processen till ditt nya godkända avlopp! Få förslag på ett skräddarsytt system

Du kan alltid vara trygg med att ditt FANN-system möter alla krav vad gäller både hälsa och miljö.

Tar du hjälp av oss som är FANN Auktoriserad entreprenör som är proffs på avlopp, spar du alltid tid och kan fokusera på annat.

Vi sköter hela projektet från ritning till färdig anläggning i drift och ser till att alla nödvändiga tillstånd och dokument finns.

Vi gör system för dig som inte har avlopp som hobby!  Det är robusta, driftsäkra system som kräver minimal skötsel, oavsett om det gäller permanentboende eller fritidshus. Tekniken är passiv och bygger på markbaserad rening, d v s naturens egen reningsmetod.

Det betyder att anläggningarna så långt som möjligt saknar rörliga delar som kan gå sönder.

Självklart möter våra system kraven i det nya lagförslaget från HaV (Havs- och Vattenmyndigheten).