Dräneringar

Vi dränerar din fastighet och övrig mark.

Att dränera betyder att man gör ett system för att avleda vatten i marken.

Har du mycket fukt i din källare och det ibland står vatten på bottenplattan bör du snarast kontakta oss för att vidta åtgärder. I samband med en dränering av din fastighet är det bra att göra en grundisolering om du har källare. Det blir en bättre och varmare miljö i din källare och du sparar energi, alltså mindre kostnad för uppvärmning av huset.

Om vatten och avloppsledningar är gamla och det finns risk att du behöver byta dessa, bör det göras samtidigt som dräneringen för att ni inte skall behöva gräva upp er tomt igen.

Du har rätt till ROT-avdrag vid dräneringsarbete