Timmerhus

Svenska timmerhus för Generationer! Unik och kontrollerad byggprocess.

Mark

Skruvfundament, Stenläggningar, Gräsmattor, Dräneringar...

Entreprenad

Vi erbjuder byggentreprenader med helhetsansvar.

Hustimmer

Vi erbjuder hustimmerblock i senvuxen fura med täta årsringar i 6”, 7” och 8”

Välkommen till AB VikaVimo

VikaVimo är ett komplett byggföretag och timmerhusleverantör samt med markentreprenader så hanterar vi alla typer av byggprojekt. Vi erbjuder genomtänkta, enkla och kostnadseffektiva bygglösningar, ställer höga krav på kvalitet och verkar för ett hållbart byggande. VikaVimo erbjuder allt från total- och generalentreprenader till rena serviceuppdrag. Oavsett om det handlar om att bygga för fastighetsförvaltare/ fastighetsbolag, försäkringsbolag (återställning efter brand/vattenskador), industriföretag eller privata beställare.  Så kan vi med kombination av yrkesskicklighet och kunskap ta fram lösningar och fungera som en trygg samarbetspartner.

VikaVimo

AB VikaVimo Timmerhus är ett företag som specialiserat sig på att leverera äkta timmerhus, tillverkade enligt gamla traditioner från Siljansbygden.
Hos oss ska kunden kunna hitta alla tjänster samlade under ett och samma tak där vi kan erbjuda ett helhetskoncept från idé till färdig produkt.