Om VikaVimo

Historien om VikaVimo handlar om ambition, engagemang, långa traditioner från Siljansbygden och ren snickarglädje.

Från historia till nutid

Timmerhustraditionen och Dalakulturen var det som satte grunderna för VikaVimo. Det började år 2004 när en del av den gamla sågen i Vika hyrdes av tre driftiga arbetare som ville ha möjlighet att bygga i timmer. Två år senare bildades företaget AB VikaVimo och den gamla sågen köptes upp med ambition om att kunna ha mer utrymme, bättre förvaring och för att kunna expandera företaget.

Med ett drivet engagemang har VikaVimo utökat sin kapacitet enormt under årens gång, blockverkstad är installerad, hallar för förvaring är färdigställda, personalkompetens har höjts frekvent med utbildningar och personalomsättning har utökats. Vad som startade med tre arbetare är vi nu uppe i trettiofem anställda med snickare, arbetsledare, ingenjörer och administrationsarbetare.

Detsamma gäller företaget, vad som började med att bygga timmerhus har nu mynnat ut i ett komplett byggföretag som tar sig an alla typer av byggnationer.

INRIKTNING

Vi arbetar frekvent med att bli bättre och följa upp det som händer i byggbranschen. För tillfället lägger vi mycket fokus på att effektivisera våra kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicys. Vårt mål är att alltid befinna oss i framkanten av byggbranschens utveckling.