Ritningar

Ofta finns det en idé i grunden men svårt att få ner det till ett riktigt dokument. Beroende på omfattningen av byggnationen så kan det behövas en del ritningar och handlingar, det hjälper vi till med!

Ritningar & Handlingar för byggprocessen

Utforska våra ritningstjänster för byggprojekt på Vikavimo. Vi erbjuder specialiserade arkitektritningar för design, bygglovsritningar för överensstämmelse med regler, samt konstruktionsritningar för teknisk precision. Våra omfattande handlingar inkluderar energiberäkningar och tillståndsansökningar. Efter färdigställande tillhandahåller vi relationshandlingar som återspeglar det verkliga utförandet. Med vår noggranna och professionella service kan du vara säker på en smidig process för ditt byggprojekt.

  • Arkitektritningar – En skiss på hur utformningen av byggnaden ska se ut.
  • Bygglovsritningar – Kompletta ritningar så att alla tillgänglighetskrav och byggregler uppfylls för en bygglovsansökan, för en smidig och effektiv process.
  • Konstruktionsritningar – Tekniskt dokument på hur byggelementen ska konstrueras och sammankopplas för att få rätt egenskaper och bärighet.
  • Handlingar – Beroende på byggnationens komplexitet, kan det behövas handlingar med energiberäkningar och olika tillståndsansökningar med mera.
  • Relationshandlingar – Ritningar som justerats efter det verkliga utförandet, när byggnationen är klar.

KUNSKAP

Vi på VikaVimo tror på erfarenhetsåterföring, att det finns möjlighet att dra lärdom av varje projekt. I slutet av varje projektfas samlas nyttig information in och dokumenteras för att hela projektteamet kan använda sig av det till kommande projekt.

Boka in ett möte med oss, så hjälper vi dig att skapa det du önskar!

Kontakta oss