Timmerhus

De som äger ett timmerhus beskriver det som en robust relation som håller i alla väder och där åren bara gör huset vackrare. De timmerhus som vi byggt är allt från tre till tvåhundrafemtio kvadratmeter, det går att göra så mycket med timmer och vi anser att det bara är fantasin som sätter gränser!

Från träd till timmerhus

Ett timmerhus är ett riktigt hantverk gjort med snickarglädje, det är en unik och kontrollerad byggprocess. Först behövs ritningar över hur byggnaden ska se ut. Har du en tanke på hur din drömkåk ska se ut men inte fått ner den på papperet ännu, kan vi tillsammans med vår arkitekt ta fram de rätta handlingarna.

Sågverket sågar till timret i perfekta timmerstockar innan det läggs in i timmertorken. Efter det sätter timmermännen igång och handbilar timret och bygger ditt hus här hos oss. De hugger ut knutarna, millimeter passar, bygger och märker upp timret. Dalaknuten som vi använder för att foga samman timret är en avancerad knut som bara blir starkare under årens lopp.

När huset är klart, paketerar vi det och kör det till din tomt där vi återigen bygger upp huset. 

Du har nu ett eget och unikt timmerhus med härligt och naturligt inomhusklimat som dessutom står kvar de närmaste seklerna.

EKOLOGISKT VAL

Trä är ett naturligt material som bidrar både till en ekologisk och klimatsmart produktion men även till människors hälsa. Timmerhus andas och trä innehåller inga farliga ämnen, vilket gör att atmosfären i timmerhus är bättre och medverkar till ett bättre välbefinnande.

Vi har genomgått kvalitetsutbildning hos Föreningen Svenska Timmerhus som gör att det går att beställa med ett livscykeldokument som kvalitetssäkrar tillverkningen av timmerstommen. Dessutom byggs alla våra timmerstommar under rejäla tak, som skyddar mot nederbörd under byggtiden. Detta sammanlagt innebär att vi har full kontroll på våra timmerhus, från träd till färdigt timmerhus. Därför kan vi med gott samvete säga att timmerhusen vi levererar byggs under de mest optimala och bästa förhållandena.